2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ORTAK SINAVLARI KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ORTAK SINAVLARI KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği  09.09.2023 tarihinde 32304 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştı. Bu yönetmeliğe Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı örnek konu soru dağılım tabloları rehber kabul edilerek il/ilçe ve okullarda yapılacak olan ortak sınavlarda kullanılmak üzere konu soru dağılımları ilçe zümre başkanları ve Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından belirlenmiştir.

17.10.2023 4264

 

9.Sınıf 

10.Sınıf 

11.Sınıf 

12.Sınıf 

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Fizik

Fizik

Fizik 

Fizik 

Kimya 

Kimya

Kimya 

Kimya

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

İngilizce

İngilizce

İngilizce

İngilizce

 

Felsefe

Felsefe

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Almanca

 Almanca

Almanca

 

Fransızca

Fransızca

 

Fransızca

 

 

Psikoloji

 

 Sağlık Bilgisi ve Trafik K.

 

 

S. Edebiyat


HAZIRLANAN KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bu tablolar okullarda yapılacak ortak sınavlarda hangi kazanımlardan kaç soru sorulacağının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Konu soru dağılım tabloları Ölçme Değerlendirme Merkezinin koordinesinde il ve ilçe zümre başkanları tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanma sürecinde il ve ilçe zümre toplantılarında alınan kararlara dikkat edilerek senaryolar oluşturulmuştur. Okullarda her dersin zümre kurulları tarafından okulun ve öğrencilerin durumları gözetilerek kendilerine uygun senaryolardan birisi seçilecektir. Okulda yapılacak ortak sınavın soruları, seçilen senaryoda yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlanacaktır. Senaryolar her sınav için ayrı ayrı değerlendirilerek seçilmelidir (1. sınavda 1. senaryonun seçilmesi diğer sınavlarda 2. veya 3. senaryoların seçilmesine engel değildir). Okullarda yapılacak ortak sınavlar açık uçlu sorulardan oluşacağı için soruları hazırlayan zümre kurulları sınavın değerlendirilmesi amacıyla o sınava ait dereceli puanlama anahtarı (rubrik) da hazırlayacaktır. Değerlendirme bütünlüğünün sağlanması amacıyla her öğretmen, hazırlanan puanlama anahtarına göre sınav değerlendirmesi yapacaktır. Konu soru dağılım tablolarında * ile işaretlenen kazanımlar uygulama kazanımlarıdır. Bu kazanımlara sınıf içi yapılacak uygulama sınavlarında yer verilecektir. Uygulama sınavlarında hangi kazanımlardan kaç sorunun sorulacağı ders öğretmeninin sorumluluğundadır.