Gazi lisesi tarihçesi

27.10.2022 1718

GAZİ LİSESİ'NİN TARİHÇESİ

1930 yılında Ankara'da bulunan okullar orta öğretim ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktaydı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2 Nisan 1930'da yayımladığı Kararname ile eğitim ihtiyacını karşılayacak okul projesini başlatmıştır. Atatürk, İngilizce öğretim yapan bir lisenin açılmasını istemiş fakat bu lise için uygun bir bina olmadığından lisenin Gazi Eğitim Enstitüsü binası içinde açılmasına karar verilmiştir. Okulumuza adını bizzat Atatürk vermiştir. Gazi Lisesi 1932 -1933 eğitim öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü binasının alt katında iki sınıflı ve yatılı olarak eğitime başlamıştır. Gazi Lisesi, modern eğitim tekniklerinin uygulandığı ve bu uygulamaların diğer ortaöğretim kurumlarına rol model olacağı "Cumhuriyet Projesi" olarak düşünülmüştür. Lisemiz Atatürk'ün isteği üzerine kolej olarak İngilizce öğretime başlamış, İngiltere'den öğretim görevlisi olarak iki profesör getirtilmiştir.

Gazi Eğitim Enstitüsü içinde eğitim - öğretime başlayan okulumuz , dört yıl kadar Enstitüsü binasında faaliyette bulunmuş, zamanla öğrenci artışı nedeniyle yeni bir lise binasının yapılmasına karar verilmiştir. Bu durum üzerine İtfaiye Meydanı'nda bugünkü binanın yapılmasına karar verilmiştir. İsviçreli Mimar Ernest Arnold Egli 'tarafından binanın yapımına başlanmış; bina, 1936-1937 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmiştir.

Okulumuzdan mezun olan ve burada öğretmenlik yapmış olan çok sayıda bilim, sanat, siyaset ve devlet insanı bulunmaktadır. Lisemizde eğitim görmüş olanlar arasında Melih Cevdet Anday, Orhan Veli Kanık, Oğuz Atay, Erdal İnönü ve İsmet Özel´de bulunmaktadır; Ünlü Şairlerimiz Arif Nihat Asya ve Cahit Külebi de lisemizde uzun yıllar öğretmenlik yapmıştır.

Okulumuzda eğitim görmüş öğrenciler geçmişten günümüze kadar spor dalında aldığı belge, plaket ve kupalarla Gazi  Lisesi tarihine sayısız ödüller kazandırmıştır.

 Öğrencilerimiz sanatsal ve bilimsel faaliyetlerde de nice başarılara imza atmışlardır.

Altındağ Gazi Anadolu Lisesi adını taşıyan okulumuz  12.10.2022 tarihinde Mili Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu '60710155' sayılı kararla tekrar 'GAZİ LİSESİ '  adına kavuşmuştur.

            Okulumuz  2022 - 2023 eğitim - öğretim yılında proje okulu statüsünü alarak sınavla öğrenci almaya başlanmıştır.

Hem tarihi geçmişinin zenginliği,  hem mezun olan kişilerin ve bu okulda görev yapmış olan tanınmış kimselerin hatıralarıyla dolu olan okulumuz Cumhuriyetimize faydalı olacak nice gençler yetiştirmeye devam edecektir.